עיתונות

מפעם לפעם אמרי השפר של הדוד מוצאים את דרכם אל כתבי עת מודפסים ומקוונים. ואלה הזוכים: